Tuesday, August 16, 2016

صحنه های دردناک از اشک و ناراحتی شدید محمد بنا مقابل دوربین خبرنگاران


اشکهای-بنا-بعد-از-حذف-شاگردانش-از-المپیک-حرفی-برای-گفتن-ندارم-شکست-تلخ-است
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی‌ کشورمان بعد از ناکامی و حذف شاگردانش در بازی‌های المپیک در گوشه‌ای نشست و گریست. وی در گفت‌وگویی کوتاه عنوان کرد: حرفی برای گفتن ندارم، شکست تلخ است.

No comments:

Post a Comment