Tuesday, August 30, 2016

ولی روز به روز داره ترسناک تر میشه....


این عکس رو همه دیدیم تقریبا،
ولی روز به روز داره ترسناک تر میشه....
کاش همه حتی اگه شده یک لیوان هم کمتر مصرف می کردند...
 

No comments:

Post a Comment

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. حدود 400 تا 500 نفر در روز درختانی که ریشه‌هایشان اینجا...