Monday, September 5, 2016

توجه توجه


بیماران مسلمان مبتلا به سرطان دیگری نیازی به مراجعه به پزشک ندارند، دعای حتمی دفع سرطان به بازار امد.

بازم بگید اسلام نجات بخش نیست!!!!!!!
 
 

No comments:

Post a Comment