Sunday, October 30, 2016

ایران در اشغال دشمنان ایران است !!


نیروهای امنیتی محمدرضا عالی‌پیام (هالو) را در مراسم بزرگداشت کوروش بزرگ در پاسارگاد بازداشت کرده و او را شدیدا مورد ضرب وشتم قرار دادند.
راديو زمانه: فرزند محمدرضا عالی‌پیام، شاعر طنزپرداز «هالو»، اعلام کرده که پدرش در مراسم بزرگداشت کوروش بزرگ در پاسارگاد دستگیر شده است. عالی‌پیام را در حین دستگیری کتک زده‌اند و اکنون به دلیل جراحات در بیمارستان بستری و تحت بازداشت است.

No comments:

Post a Comment