Saturday, November 26, 2016

مستند "نوشتن بر دیوار....کیوان کریمی؛ فیلمسازی که زندانی شد

مستند "نوشتن بر دیوار"، با استفاده دیوارنوشته های تهران در چند دهه گذشته وعده های جمهوری اسلامی را به چالش می کشد. سازنده این فیلم حالا در زندان اوین به سر می برد. گزراش ژیار گل را ببینید.

No comments:

Post a Comment

« حاج آقا هالیوود »