Friday, November 4, 2016

اعتراض در بازی فوتبال رشت برای جلوگیری از اعدام یک جوان


پدر یک زندانی جوان محکوم به اعدام برای جلوگیری از اعدام فرزندش از هموطنان استمداد می طلبد.
عارف علی نسب که سه سال پیش درانزلی مرتکب قتل شده ٫محکوم به قصاص است. و قرار است روز شنبه حکم اعدام او به اجرا دربیاید. در همین رابطه دوستان عارف در بازی فوتبال ملوان رشت در اعتراض به اعدام وی یک بنری تهیه کردند و خواستار لغو مجازات اعدام او شدند.
همچنین پدر زندانی متهم به قتل ٫عارف علی نسب که فرزندش روز شنبه اعدام خواهد شد٫از هموطنان درخواست کمک و حمایت برای جلوگیری از قصاص فرزندش را دارد.
به موجب قانون ضد انسانی قصاص ٫روزانه قتل و کشتار به صورت سیستماتیک در زندانهای ایران جریان دارد.این هموطن با گرفتن عکس فرزند جوانش درخواست یاری و کمک از هموطنان برای نجات جان فرزندش را دارد.

No comments:

Post a Comment