Monday, November 28, 2016

مبارکشون باشه !!!


 
فرشی برای امام حسین به مساحت ۹۹متر مربع كه طی دو سال بافته شد
و به عراق هدیه شد"مبارکشون باشه"
پایین مدرسه ای در حاشیه کشور ایران
و استفاده از دَر بجای تخته سیاه

No comments:

Post a Comment