Friday, September 14, 2018

حالا میذاشتی دو تا از این غذاهای اقات امام حسین به یکی دو نفر دیگه ام برسه، تازه تبرک بوده اینجوری همرو غارت کردی !!!!!!


No comments:

Post a Comment