Friday, September 16, 2016

ائتلاف بین‌المللی کردهای ایرانی را در اقلیم کردستان عراق آموزش نظامی می‌دهد


No comments:

Post a Comment