Friday, November 18, 2016


خلاصه جنایت

نیمه شب چهارم اردیبهشت 1377، در طبقه دوم خانه ویلایی شماره 9 کوی خزایی

 نیاوران جنایتی به وقوع پیوست که قربانی آن زنی مشهور بود: معصومه مصدق؛

نود سالخورده دکتر مصدق. پس از کشف جسد این زن، جستجوهای وسیعی برای

یافتن سرنخی از قاتل او صورت گرفت. از آنجایی که در ورودی خانه ویلایی، قفل

و زنجیر بود، پلیس به این نتیجه رسید که عامل یا عاملان جنایت از پنجره قسمت

شمال ساختمان که باز و کرکره‌اش بالا بود، وارد ساختمان شده ، نوه مصدق را

غافلگیر کرده و با پیچاندن تکه‌های بریده شده پرده خانه به دور دست و پا و گردن

زن مسن، وی را به قتل رسانده‌اند.

نوه مصدق که یک خانم بسیار سالخورده وبسیار بی آزار بود با فریب بعضی از

 دوستان روحیه باخته ووارفته که تسلیم وبعدا مجیز گوی رژیم ومسحوردودودم های

خاتمی شدند خانم معصومه مصدق را تشویق کردند که برای 
فروش اموال واملاک خود به تهران بیاید بنابراین او هم بدین 
ترتیب با این فریب ها به تهران برگشت همسرش یک امریکائی بود واو در آمریکا زندگی میکرد.

اما خمینی که کینه ها به مصدق داشت وبا کودتای ننگین 
28مرداد علیه مصدق بزرگ قند در دلش آب میشد وبا لحن کینه توزانه ای گفته بود که خوب شد که مصدق سیلی خورد وخامنه ای هم چون وارث خمینی بود پنهان نمیکرد که مصدق کاری برای ملت نکرد واین کاشانی بود که همه کاره ملی کردن نفت بود ،بهرشکلی این نظام فاسد ولایت فقیه میخواستند علیه مصدق کینه توزی های خود را به اثبات برسانند .با باز گشت معصومه مصدق حذف فیزیکی این زن سالخورده در دستور کار قرار گرفت.

No comments:

Post a Comment

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

‏هرسال 150 تا 180 هزار ایرانی و اغلب تحصیلکرده به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. حدود 400 تا 500 نفر در روز درختانی که ریشه‌هایشان اینجا...